onsdag 5. april 2017

Innkalling til årsmøte

Tidspunkt: Torsdag 20. april, kl. 18.00
Sted: Moe-Brygga, Rørvik

Saksliste:
Åpning av årsmøtet
·         Godkjenning av innkalling
·         Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Årsmelding 2016
Regnskap 2016
Arbeidsplan 2017
Budsjett 2017
Innkomne saker
Valg

Valgkomiteens forslag og revidert regnskap fremlegges på møtet.

Saker som skal behandles av årsmøtet sendes Folla Kystlag v/Eva Sydskjør, Jens Persa gt. 30, 7900 Rørvik (eva@williksen.com) innen18. april

Det vil bli enkel servering


Vel møtt