torsdag 12. oktober 2006

Møtestedet

Denne artikkelen er publisert i Kysten - medlemsbladet for Forbundet kysten.

Tekst og foto av Bente Foldvik

Sonja Hansen Wahl, lederen i Folla kystlag, står på kaia og tar imot oss.  Hun forteller at de disponerer annen etasje i en eldre brygge, Moe Brygga, samt påbygget på siden. Skuret huser et klenodium. Med et pust og et pes startes det opp der inne, og putt, putt , røyken damper ut av pipa. Straks kommer det fem menn som tilfeldigvis var i nærheten springende. De stimer inn i det trange skuret for å beundre vidunderet med den velkjente låten.

Noen av medlemmene i Folla kystlag foran bygningen de disponerer deler av.
Laget ledes av Sonja Hansen Wahl som står i mideten foran.
Kystlaget håper de kan få ta over hele huset etter hvert.
   
- Det pleier å komme noen menn når vi starter opp, ler Sonja. Vi snakker her om en 100 HK Union semidiesel fra 1941. Pietetsfullt istandsatt av Viggo Mohn, og gutta i motorgruppa, etter mange tusen timers innsats. Motoren sto i galeasen "Søblomsten", men ble tatt ut under restaureringen.
- Vi tror den er den eneste gjenværende av denne typen motor. Hvis det er noen andre som har en tilsvarende, vil vi gjerne vite det, sier Sonja som er stolt over å ha denne tunge kulturgjenstanden i kystlagets eie.
 
Stor kulturinteresse
Vi går inn og opp ei trapp og slår av en prat langs langbordet i pauserommet. Folla kystlag ble startet i 1995 og har nå 105 medlemmer.
- Det seig fort på med medlemmer, særlig etter at vi flyttet inn her for fire år siden, forteller Wahl.  Kulturinteressen er stor på Rørvik, ved siden av kystlaget har venneforeningen for Sør-Gjeslingan 300 medlemmer. Sør-Gjeslingan er et restaurert, fraflyttet fiskevær som Kystmuseet i Nord-Trøndelag eier.

Medlemstallet i Folla kystlag har vært stabilt de siste årene. Det er fem kommuner som sogner til dette laget. Fosnes kommune med 700 innbyggere har ti medlemmer hovedsakelig knyttet til seilmiljøet rundt fembøringen Siglurd. Leka kommune har 800 innbyggere, Nærøy kommune 5000, Flatanger 1500 og Vikna med Rørvik i sentrum 4000 innbyggere. I mange av disse kommunene er miljøene for små til å ha egne kystlag. Laget har også medlemmer som har flyttet, men som ønsker å holde kontakt med miljøet likevel.

Veveren Thea Weima lager båtrye
Thea Weima i arbeid med båtrya.
Kystlaget lager en egen aktivitetskalender for et halvt år av gangen. Av kalenderen for våren og sommersesongen kan vi blant annet lese at Union skal klargjøres for sesongens oppstart, småbåten kystlaget disponerer skal settes i stand, ei båtrye er under produksjon, det skal pusses opp møbler til Grinna fyr, losbåten "Strømø* skal vedlikeholdes og ungdommer fra Rørvik skole skal være med på å lage krabbeteiner og fiske. Dersom været tillater det, skal det vaskes på Grinna fyr.
- Vi fikk en bruksavtale med Kystverket i 2001, så vi er helt i startfasen når det gjelder fyret, forteller hun. Kystverket er interessert i at det skal brukes på fornuftig vis. De ser kystlaget som en ressurs som kan se til bygninger og holde dem i hevd. Kystlaget har påtatt seg innvendig og lettere utvendig vedlikehold, det tyngste utvendige arbeidet er det fortsatt Kystverket som skal ta seg av.
- I fjor hadde vi så besett dårlig vær, vi kom oss knapt ut dit. Fyret er et værutsatt kulturminne som det er vanskelig å komme inntil når sjøen er grov. Men i sommer var vi der ute en fantastisk fin kveld. Slike opplevelser gir mersmak. Skal vi få noe sving på arbeidet, er vi nødt til å etablere en hard kjerne av folk som kan ta seg av fyret. Antakelig kan vi få med oss nye medlemmer som kan tenne på et slikt prosjekt, sier Wahl.

Ungdomsleir, men lite kurs
Folla kystlag har forsøkt å arrangere en kystleir for ungdom i alderen 12 til 16 år ei langhelg i samarbeid med 4H. De var dessverre uheldige med været, men ungdommene var veldig fornøyde likevel. I løpet av helga overnattet de på ei øy, de fisket, fikk en innføring i seiling og gjennomførte mann over bord-øvelser.
- De ungdommene som er aktive, er med på alt. For dem finnes det svært mange tilbud, så vi har mye å konkurrere med. Ungdommer som ikke er aktive, får vi heller ikke med på våre tilbud, kommenterer Wahl.
- Forbundet KYSTEN satser for tida på økt kursaktivitet. Holder dere kurs for interesserte?
- Vi har hatt kurs om restaureringen av Union, om tauverksarbeid og veving av båtrye. Det har imidlertid vist seg vanskelig å få folk til å binde seg til å være med et visst antall ganger. Vi må ha 75 prosents deltakelse for å få godkjent kursene. Vårt kystlag er i stor grad en arena for travle voksne som har mange oppgaver i lokalsamfunnet. Framfor å satse på bindende kursvirksomhet, har vi en fast møtedag hver torsdag der de som har lyst kan komme. For oss er det sosiale svært viktig. Vi holder fortellertradisjonene ved like og drikker mye kaffe. Torsdagskveldene skal være noe man har lyst til å gå på, man skal ikke ha dårlig samvittighet for at man ikke kommer, understreker Sonja Hansen Wahl.