mandag 23. juni 2014

Medlemstreff med avskjedSist torsdag ble det arrangert medlemstreff  i Folla kystlags lokaler i Moe-brygga. Der ble det servert fiskesuppe, laget på stedet av Nils Andre og Pål, samt kaffe og kake. Under treffet benyttet også leder Eva Sydskjør anledningen til å ta avskjed med mangeårig og nylig avtroppet styreleder Eirik Wahl, som nå forlater kommunen og flytter nordover.

Han fikk blant annet overrakt et maleri laget av Nina Grindvik Sæternes, med Moe-brygga som motiv. Gaven fikk Eirik sammen med kona Sonja, som også har vært leder av kystlaget i mange år.
- Vi vil gjerne takke for den store innsatsen dere to har gjort for laget, og håper bildet kan bidra til at dere ikke glemmer oss helt, sa Sydskjør blant annet.