Om Folla kystlagFolla kystlag er et lokallag av Forbundet Kysten som er en organisasjon for alle som er interessert i kyst og kystkultur. Lokallaget dekker i hovedsak kommunene Nærøy, Vikna og Leka i Nord-Trøndelag. Folla kystlag ble stiftet i 1995 og har base i Moe-brygga i Rørvik. En del av brygga er innredet til møte-/selskapslokale for lagets medlemmer og for utleie.

Laget deltar fast på Skreifestivalen og Hurtigrutas dag i Rørvik og ved andre arrangement i distriktet. Blant aktivitetene ellers er restaurering og bevaring av gamle båter og båtmotorer, vedlikehold av hus, kurs, turer m.m. 


Brygga er åpen for medlemmer og interesserte hver torsdag fra kl 18.00 og utover.


For medlemskap eller andre spørsmål, gå til Kysten.no eller kontakt styret. Som medlem av Folla kystlag får du tilsendt forbundets eget medlemsblad - Kysten - som kommer ut fem ganger i året.

Nettredaktør: Dag Hallvard Ystgaard
            Tlf: 74 39 31 72 / 91 79 37 32
            E-post:
dag@ystgaard.net


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar