tirsdag 7. april 2015

Årsmøte med løksuppe


Årsmøtet på Moebrygga 12. mars ble avviklet uten noen form for dramatikk. Under valgene kom Nils Martin Williksen inn som nytt styremedlem i stedet for Nils Andre Williksen, mens Anne Breivik kom inn som vara i stedet for Bernt Ramstad (se under Om Folla kystlag). Det ble også orientert om den nært forestående Skrefestivalen, der kystlaget er medarrangør, og det ble vedtatt en aktivitetsplan for resten av året (se Arbeidssplan 2015).

Etter møtet ble det servert løksuppe, som årsmøtedeltakerne forsynte seg uhemmet av (se bildet).