fredag 30. november 2012

"Søblomsten" på sjøen?


Folla kystlag kan i den siste utgaven av medlemsbladet "Folla" vise bilde av galeasen "Søblomsten" for fulle seil gjennom Varøysundet i Nærøy.

Dette er sjølsagt en illusjon - eller en ønsketenking - om du vil. Bildet er manupulert ut fra et bilde av en modell laget av "sjøulken" Viggo Mohn (innfelt).

- Dette er den første og siste modellen jeg kommer til å lage og jeg tror det blir det nærmeste jeg kommer for noen gang å se "Søblomsten" i sitt rette element, sier Mohn.

Du kan lese mer om denne og andre saker i Folla nr 2-2012 som  nå foreligger og som er sendt ut til medlemmene.

Tidligere utgaver av "Folla" kan du lese på siden Medlemsblad/medlemskap.