fredag 3. mai 2013

Med M/S Hillerø til landsstevnet???Alstadhaug kystlag arrangerer landsstevne i Forbundet Kysten i Sandnessjøen 18. 21. juli. Flere av våre medlemmer er allerede påmeldt sommerens store begivenhet.

Styret i kystlaget ønsker å undersøke interessen for deltakelse fra andre av lagets medlemmer, og eventuelt ikke-medlemmer. Ideen er å leie «skolebåten» MS Hillerø, som har lugar- og køyeplass til 20-25 passasjerer, samt skikkelig bysse og messe, og god plass både på- og under dekk.
Tiltaket er tenkt som et tilbud til de som ikke deltar med egen båt, eller deltar med åpen båt. Kostnadene ved en slik tur, og om skuta vil være sjøklar i tide, er foreløpig ikke avklart. Kostnader pr. pers. vil være avhengig av deltakerantallet, men man kan også se for seg utleie av ledig køyeplass til stevnearrangøren.

Hvis dette er noe som kunne være aktuelt for DEG, kan du ta kontakt med kystlagsleder Eirik Wahl (se kontaktinfo annet sted på sida), eller/og komme på møtet om landsstevnet på Moe Brygga torsdag 23 mai kl. 1900.Det vil ut fra interessen bli vurdert om man skal gå videre med planene.

Mer om Landsstevnet her.