onsdag 27. februar 2013

Bli med på Skreifestival!


Bilde fra fjorårets festival.

Årets Skreifestival i Vikna avvikles i perioden 14.-17. mars. Festivalen har nå kommet inn i faste former gjennom det nye selskapet – Skreifestivalen SA, som er et samarbeid mellom ulike lag og foreninger i kommunen. Som i fjor skal også Folla kystlag delta under arrangementet og det oppfordres til at flest mulig stiller opp både som medhjelper og publikummer.

Båttur til Vandsøya
Torsdag 14. er det satt opp båttransport mellom Kjønsøyvågen og Vandsøya. Det er m/s "Sunniva" (12 passasjerer) som går i skytteltrafikk, med start kl. 12.00. Rørvik Fisk AS drifter fiskemottaket i Vandsøya, og her får du møte fiskehandler Pettersen, fiskerne og nyte skreimåltid i fiskarheimen "Sverresborg". Båtturen og skreimåltid er det mulig å kjøpe som "pakke". Denne bestilles bl.a. via nettsiden til Skreifestivalen (se under).

Skrei i Heimbrygga
Heimbrygga og markedsgata er møteplassen for mange under Skreifestivalen. Her kan du møte lokale og regionale håndverks- og matprodusenter, delta i motorquiz, møt smeden og andre som gjerne demonstrerer sitt håndverk for deg. Nytt av året er at Museet Midts avd. Norsk Sagbruksmuseum tilbyr barn å lafte og kråkeslottsnekkere. Lørdag er Folla kystlag vertskap i Heimbrygga der det servers tradisjonell skrei, lever og rogn.

Du finner detaljert program for dagene på Skreifestivalen.no.